Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 2
Năm 2020 : 6.667
TRƯỜNG MẦM NON SAOMAI TỔ CHỨC HỘI THI “BÉ LÀM HỌA SĨ“ CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2019-2020

TRƯỜNG MẦM NON SAOMAI TỔ CHỨC HỘI THI “BÉ LÀM HỌA SĨ“ CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2019-2020

         Căn cứ hướng dẫn số 141/PGĐT-MN ngày 10 tháng 9 năm 2019 của Phòng giáo dục và Đào tạo về việc: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, Thực hiện kế hoạch sô 24/KH-MN ngày 07 tháng 5 năm 2020 của trường mầm non Sao Mai kế hoạch "Kế hoạch tổ chức hội thi của ...
Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm tại trường mầm non Sao Mai, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm tại trường mầm non Sao Mai, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

       Thực hiện kế hoạch số 10/KH-PGDĐT Ngày 18 tháng 03 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Chiêm Hóa về việc tổ chức hội thi  "Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm" và  tổng kết 05 năm triển khai chuyên đề "Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn ...
Trường mầm non Sao Mai đón trẻ quay lại trường sau thời gian nghỉ phòng dịch COVID-19

Trường mầm non Sao Mai đón trẻ quay lại trường sau thời gian nghỉ phòng dịch COVID-19

     Thực hiện chỉ đạo kế hoạch số 1295/UBND-KGVX Ngày 5 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc đồng ý cho học sinh mầm non tiểu học đi học trở lại, kế hoạch số 697/UBND-VX ngày 5 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa: Về việc thực hiện cho học sinh mầm non ...
Phun khử khuẩn, vệ sinh trường học chuẩn bị đón trẻ đi học sau thời gian nghỉ phòng chống dịch COVID-19 tại trường mầm non Sao Mai

Phun khử khuẩn, vệ sinh trường học chuẩn bị đón trẻ đi học sau thời gian nghỉ phòng chống dịch COVID-19 tại trường mầm non Sao Mai

         Thực hiện chỉ đạo của các cấp trên về phòng chống dịch bệnh Covid-19, kế hoạch số 1295/UBND-KGVX Ngày 5 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc đồng ý cho học sinh mầm non tiểu học đi học trở lại, kế hoạch số 697/UBND-VX ngày 5 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân ...
Trường mầm non Sao Mai sáng tạo trong công tác làm clip dạy trẻ mầm non trong thời gian nghỉ học phòng chống dịch COVID-19

Trường mầm non Sao Mai sáng tạo trong công tác làm clip dạy trẻ mầm non trong thời gian nghỉ học phòng chống dịch COVID-19

       Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, thời gian học sinh nghỉ học phòng dịch bệnh kéo dài, ban giám hiệu trường mầm non Sao Mai đã thực hiện theo các văn bản, chỉ đạo của các cấp và khuyến khích các giáo viên tích cực trao đổi thông tin với phụ huynh và sáng tạo quay các ...